Centar za edukaciju

 

Programi iz konstruktivističkog  savetovanja i psihoterapije

 

Centar organizuje specijalizovanu edukaciju u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Edukacija se sprovodi na bazičnom (uvodnom) i diplomskom (naprednom) nivou.

 

     

Portfolio Centra za edukaciju

 
Uvodni kurs obuhvata ciklus bazičnih predavanja iz oblasti konstruktivističke metateorije i prakse savetovanja i psihoterapije.  
     
 
Diplomski kursevi nude napredne programe za sticanje sertifikata konstruktivističkog psihoterapeuta  
     

 

odnosno za sticanje sertifikata konstruktivističkog savetnika  
     

Ovi programi rade se pod kišobranom Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) i Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP), tj. Udruženja psiholoških savetnika Srbije (UPSS) i Evropske Asocijacije za Savetovanje (EAC). Pored toga, UKS organizuje edukaciju prilagođenu specifičnim obrazovnim potrebama pojedinaca  grupa ili organizacija (iskustvene radionice, predavanja, seminari itd.).

 

U okviru Centra za edukaciju nalazi se i Diplomski odbor koji sačinjavaju Prof. dr Dušan Stojnov (predsednik),  dr Nada Dimčović i mr Marina Pavlović.

 

Program iz konstruktivističke koučing psihologije

 
Centar organizuje dvogodišnju sertifikovanu edukaciju iz konstruktivističke koučing psihologije. Edukacija se sprovodi na uvodnom i naprednom nivou. Uvodni nivo obuhvata 5 dvodnevnih modula i pohađanje iskustvene koučing grupe, a napredni kurs se sastoji od još pet dvodnevnih modula i tri dvodnevne supervizijske radionice. Edukacija na kursu se sprovodi uz učešće domaćih i trenera iz inostranstva.
 
 
 
Sertifikovani kurs je zasnovan na primeni znanja iz konstruktivističke psihologije u praksi koučinga i odvija se kroz interaktivan rad u trajanju od dve školske godine.

Program kursa

 
Kontakt osoba: Prof. dr Dušan Stojnov