Centar za razvoj organizacija

 

U današnjem visoko kompetetivnom poslovnom okruženju, investicije u istraživanja i razvoj zaposlenih nezaobilazni su deo razvojnih strategija gotovo svake organizacije. Centar za organizacioni razvoj posvećen je osmišljavanju i primeni konstruktivističkih koučing i trening programa za zaposlene. Programi počivaju na savremenom pristupu upravljanju učenjem i promenama u organizacijama, i prilagođeni su potrebama klijenata. Pored toga, centar sprovodi kvantitativna i kvalitativna istraživanja ključnih procesa u cilju definisanja, implementacije i praćenja plana razvoja organizacije.

 

 

  Treninzi  

Portfolio Centar za razvoj organizacija

 

Uvažavajuća komunikacija

  Konflikti i menadžment besa
  Vođstvo i upravljanje ljudima
  Donošenje odluka
  Definisanje uloga i timska saradnja
  Delegiranje odgovornosti
  Upravljanje promenama
  Prevencija stresa i izgaranja
  Ciljevi i strateško planiranje uspešnosti
  Upravljanje utiscima u predstavljanju
     
    Individualni koučing
   
Individualno vođenje zaposlenih u cilju podsticanja procesa promene u definisanim pravcima razvoja.
     
    Grupni koučing
   
Grupno vođenje zaposlenih (6-8 članova) u cilju podsticanja procesa promene u definisanim pravcima razvoja.
     
    Istraživanja
   
Prikupljanje i analiza podataka (kvantitativna i kvalitativna), kao i prezentovanje rezultata istraživanja ključnih organizacionih procesa: motivacija i zadovoljstvo zaposlenih, organizaciona kultura, evaluacioni projekti, stres i izgaranje, komunikacija, itd.
     
Kontakt osoba: Nikola Golubović